100% uforpliktende Be om hjelp her

Ekspert på trygderett

Activ Advokater er spesialister på trygderett. Vi arbeider utelukkende med NAV-saker og bistår et stort antall klienter over hele landet.

Bruk retten til å klage

Mener du at NAV har gjort feil – bruk retten din til å klage på vedtaket. Husk at klagefristen må overholdes. Vi bistår deg i klage prosessen.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr gratis advokat bistand. Dersom du fyller vilkårene vil staten dekke vårt salær. Hvis ikke kan vi gi deg et godt tilbud.

Saksområder

Vi jobber utelukkende med NAV saker

Ønsker du hjelp, kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi vil ta kontakt med deg i løpet av kort tid.

Vi kan bistå deg i klage- og ankesaker etter folketrygdloven. Dette omfatter saker som:

Mer om våre advokat tjenester

NAV logo

Oppstart

Det første du gjør er å ta kontakt med oss. Det kan være vanskelig å avgjøre hvilke skritt en bør ta ovenfor NAV i ulike situasjoner. Skal du klage eller anke på vedtak? Er virkningstidspunktet for stønad korrekt? Bør du sette frem krav om annen ytelse?Vi ser hvor «skoen trykker».

Ofte har NAV klienter og leger feil fokus og det kan svekke saken. Vår erfaring er at NAV ofte gir utilstrekkelig rådgivning i slike situasjoner. For å sikre dine interesser vil vi gi deg bistand og råd.

Saksopplysning

Vi kontakter NAV og får tilsendt alle dokumentene i saken din. NAV saken inneholder som regel mange dokumenter som må gjennomgås grundig av advokat.

Vi vurderer om saken er tilstrekkelig opplyst. Oppfølgingsarbeidet ovenfor NAV tar vi oss av. Dine personopplysninger vil bli behandlet på en trygg og sikker måte.

Saksfremstilling

Vår advokat fremstiller saken din i prosesskrift til NAV. Det er viktig at «din NAV historie» kommer frem. Advokaten har utelukkende dine interesser for øye. Saken din vurderes mot lov, regler, rettspraksis og praksis fra Trygderetten.

Før vi sender prosesskriftet til NAV, vil utkast bli sendt til deg.

Avgjørelse

NAV har flere nivåer med ulike oppgaver. NAV lokalt utarbeider arbeidsevnevurderinger, NAV arbeid og ytelser fatter vedtak og NAV klageinstans avgjør klager. Avgjørelser fra klageinstansen kan ankes inn for Trygderetten.

Activ Advokater

Postboks 49
5341 Straume
Vestland

    lukk

    Contact us

    Phone: 0047 55 55 71 40
    post@activadvokater.no