Vi vet hvordan det er å stå alene mot NAV systemet

Vi har solid erfaring med trygderett og arbeider kun med dette. Våre advokater har i mer enn 15 år prosedert trygdesaker for NAV, Trygderetten, Lagmannsretten og Høyesterett.

Vi har bistått et stort antall klienter over hele landet, og har sett hva et avslag fra NAV betyr for økonomi og livskvalitet.

Vi står helt og fullt på din side og forstår hvor viktig saken er for deg!

Folketrygdloven er svært omfattende og komplisert. Det er også NAV systemet. I de tilfeller du ikke vinner frem med ditt krav, er det viktig å ha spesialistkompetanse og engasjement på din side.

Vi ser ofte at en sak kommer skjevt ut på grunn av manglende kunnskap og manglende erfaring med trygdesystemet.

Direkte og personlig oppfølging

Vi er svært grundig og ser mulighetene på dine vegne. Vi er personlig engasjert i din sak, og vil løpende gjennom prosessen komme med råd og veiledning.

Gjennom inngående kjennskap til NAV systemet og regelverket får vi gode resultater.

Activ Advokater

Postboks 49
5341 Straume
Vestland

lukk

Contact us

Phone: 0047 55 55 71 40
post@activadvokater.no