Vi bistår deg i saker der du har fått avslag fra NAV, der utbetaling er stoppet eller du mener du ikke har fått dine rettigheter etter loven.

Saken din blir grundig gjennomgått av en erfaren spesialist i trygdesaker. Vi representer deg ovenfor NAV inntil klagesaken din er avgjort.

Ung ufør

Får du minste uføreytelse selv om du ble ufør før fylte 26 år? Snakk med...

Uføretrygd

Har du fått avslag på uføretrygd fordi NAV mener du ikke er ferdig avklart?...

Sykepenger

Fått avslag på sykepenger selv om du er arbeidsufør? Spør vår advokat om...

Activ Advokater

Postboks 49
5341 Straume
Vestland

lukk

Contact us

Phone: 0047 55 55 71 40
post@activadvokater.no