Får du ikke arbeidsavklaringspenger eller stanses ytelsen på grunn av karens?

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg midler til å leve av i perioder du er arbeidsufør og har behov for medisinsk behandling eller arbeidsavklaring. Du har da rett til slik ytelse. Det er ikke uvanlig at NAV gir avslag i denne situasjonen og dette kan få store konsekvenser for den det gjelder.

Be om advokat bistand

Rett til arbeidsavklaringspenger er ikke knyttet til hvilken diagnose som er satt, men til om funksjonsevnen din er tilstrekkelig nedsatt på grunn av sykdom. Ofte ser vi at personer får avslag med henvisning til at arbeidsevnen ikke anses nedsatt «i ethvert arbeid» eller til at «arbeidsuførhet ikke er tilstrekkelig dokumentert».

Etter tre år er hovedregelen at arbeidsavklaringspengene stanses i ett år, selv om avklaring ikke er ferdig. Dette kalles karens. Søknad om uføretrygd avslås ofte samtidig fordi NAV mener at avklaring ikke er ferdig. Da er gjerne sosialhjelp eneste alternativ.

Loven åpner imidlertid for unntak, men vi ser ofte at dette ikke i tilstrekkelig grad blir vurdert av NAV.

INNLEGG

En erfaren advokat som kan påpeke svakheter i NAV sin argumentasjon, både når det gjelder anvendelse av rettsregler og vektlegging faktiske opplysninger, kan da være avgjørende.

post@activadvokater.no

Ta uforpliktende Kontakt

Activ Advokater

Postboks 49
5341 Straume
Vestland

lukk

Contact us

Phone: 0047 55 55 71 40
post@activadvokater.no