Har du fått avslag på uføretrygd fordi NAV mener du ikke er ferdig avklart?

Du har rett til uføretrygd dersom du er ferdig avklart og er varig arbeidsufør. På det tidspunktet det er klarlagt at inntektsevnen din ikke vil kunne bli bedre gjennom behandling eller arbeidsavklaringstiltak er du ferdig avklart.

Mange kommer i en vanskelig økonomisk situasjon når arbeidsavklaringspengene stanses på grunn av karens, samtidig som søknad om uføretrygd avslås fordi NAV mener at arbeidsavklaringen ikke er ferdig.

Be om advokat bistand

Det lokale NAV kontoret og overordnet organ har ofte ulike oppfatninger av om arbeidsavklaring i tilstrekkelig grad er gjennomført. Vi ser stadig eksempler hvor behandlingstiltak og arbeidsavklaring er forsøkt gjennom en rekke år, men hvor NAV likevel ikke aksepterer at varig uførhet foreligger. Dette også i tilfeller hvor det er klart at ytterligere tiltak ikke vil føre til ordinært arbeid.

I 2020 ble det sendt inn 28 457 klagesaker rundt uførevedtak, hvorav 2265 av disse ble omgjort. Mer utfyllende detaljer rundt disse statistikkene kan du lese i følgende artikkel.

Les mer: Så mange fikk omgjort vedtak på uføretrygd i 2020

INNLEGG

En erfaren advokat som kan påpeke svakheter i NAV sin argumentasjon, både når det gjelder anvendelse av rettsregler og vektlegging faktiske opplysninger, kan da være avgjørende.

post@activadvokater.no

Ta uforpliktende Kontakt

Activ Advokater

Postboks 49
5341 Straume
Vestland

lukk

Contact us

Phone: 0047 55 55 71 40
post@activadvokater.no