Har du fått avslag på sykepenger selv om du er arbeidsufør?

Sykepenger er en lovbestemt rettighet som skal sikre deg inntekt i perioder hvor sykdom helt eller delvis er til hinder for arbeid. Selv om det foreligger sykmelding fra lege hender det imidlertid at NAV avslår krav om sykepenger.

NAV kan f.eks. være av den oppfatning at arbeidskonflikt er den egentlige årsaken til sykmeldingen, men sykdom og arbeidsuførhet kan ofte oppstå som en følge av slike problemer.

Be om advokat bistand

Sykepengerett er ikke knyttet til hvilken diagnose som er satt, men til om funksjonsevnen din er tilstrekkelig nedsatt på grunn av sykdom. Ofte ser vi at personer får avslag med henvisning til at arbeidsevnen ikke anses nedsatt «i ethvert arbeid» eller til at «arbeidsuførhet ikke er tilstrekkelig dokumentert».

Næringsdrivende med eget aksjeselskap kan ha perioder hvor likviditeten er svakere slik at utbetaling av egen lønn ikke prioriteres. NAV har ofte lite forståelse for hva drift av egen næringsvirksomhet innebærer. Vi ser at NAV avslår krav om sykepenger fordi inntektstap som følge av sykdommen ikke anses å foreligge, selv om arbeidsinntekt er innberettet og skatt er betalt.

INNLEGG

En erfaren advokat som kan påpeke svakheter i NAV sin argumentasjon, både når det gjelder anvendelse av rettsregler og vektlegging faktiske opplysninger, kan da være avgjørende.

post@activadvokater.no

Ta uforpliktende Kontakt

Activ Advokater

Postboks 49
5341 Straume
Vestland

lukk

Contact us

Phone: 0047 55 55 71 40
post@activadvokater.no