Får du minste uføreytelse selv om du ble ufør før fylte 26 år?

Forskjellen mellom å motta minste uføretrygd og uføreytelse som ung ufør er stor, og vil utgjøre et betydelig beløp frem til pensjonsalder. Ofte ser vi at NAV avslår ung ufør ytelse, selv når sykdom er oppstått i ung alder.

Vi ser at forsøk på skolegang og arbeid ført fylte 26 år blir brukt som argument for at arbeidsuførhet oppsto senere, eller som argument for at sykdommen ikke er tilstrekkelig alvorlig.

Be om advokat bistand

I noen tilfeller avslår NAV ung ufør ytelse med henvisning til diagnosen som er satt, uten å vurdere hvor hemmende sykdommen er i det konkrete tilfellet, eller i tilstrekkelig grad se ulike sykdommer og plager i sammenheng.

INNLEGG

En erfaren advokat som kan påpeke svakheter i NAV sin argumentasjon, både når det gjelder anvendelse av rettsregler og vektlegging faktiske opplysninger, kan da være avgjørende.

post@activadvokater.no

Ta uforpliktende Kontakt

Activ Advokater

Postboks 49
5341 Straume
Vestland

lukk

Contact us

Phone: 0047 55 55 71 40
post@activadvokater.no